VÄLKOMMEN TILL STORA STÖTEN RUN

Stora Stöten Run kan skryta med att banan till stor del är formad av mänsklig kraft. Vattnet har alltid varit viktigt för Falu Gruva. Stigar, vägar, sjöar, dammar, kanaler och diken har genom århundradena grävts fram. Utefter banan kommer deltagarna springa förbi medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Allt en viktig del av Världsarvet Falun. Här erbjuds deltagarna en historisk upplevelse som går flera hundra år tillbaka i tiden.

BANSTRÄCKNING & KLASSER

Stora Stöten Run erbjuder två bansträckningar. Den långa banan mäter 21,0 km. Den korta banan mäter ca 11,7 km.

I Stora Stöten Run kan du välja mellan att delta i motionsklass eller i tävlingsklass för damer respektive herrar. Preliminär starttid är kl 14:00 den 10 augusti 2019.

STORA STÖTEN

Vid midsommar 1687 började det låta olycksbådande i Falu Gruva och den 25 juni samma år inträffade det största raset någonsin i svensk gruvhistoria. De tidigare dagöppningarna Blankstöten, Bondestöten och Skeppsstöten störtade samman. Resultatet blev Stora Stöten med ett djup på 100 meter och rasmassor ner till 300 meters djup. Ryktet om händelsen spreds snabbt och blev mycket omtalat. Inte bara på grund av storleken på raset utan även för att ingen människa omkom.


Datum

Lördag 10 augusti 2019


Klasser

 • Tävling Herrar 21 km

 • Tävling Damer 21 km

 • Motion 21 km

 • Tävling Herrar 11,7 km

 • Tävling Damer 11,7 km

 • Motion 11,7 km


Startplats

Starten är placerad vid Falu Gruvar GPS-position: N 60.36.070,  E 15.36.994


Parkering

Parkering vid Falu Gruva, kostnad 20 kr.


Start

Gemensam start sker klassvis på gruvplanen framför Falu Gruvmuseum. Prel. Första start är kl 13:40 för långa banan och kl 14:00 för korta banan.


Mål

Målet är placerat i centrala Falun vid Restaurang Kopparhatten, Stigaregatan 2. Målet stänger kl 18:00


Tävlingsexpedition

Tävlingsexpeditionen är vid Falu Gruvas Konferenscenter. Öppettider: lördag 10 augusti kl 10.00-13:30. Frågor innan dess hänvisas till Falu Simsällskaps kansli, se under Kontakt.


Utrustning

All utrustning som deltagarna ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål, avvikelse leder till diskvalifikation. Det är tillåtet att använda stavar för stavgång. Tidtagningschip, nummerlapp tillhandahålls av arrangören. Nummerlapp får ej vikas och ska bäras synligt under hela loppet.


Tävlande

Deltagaren ska under tävlingsåret uppnå en ålder av minst 12 år. I målsmans sällskap tillåter vi yngre barn att deltaga. Den tävlande skall ha erfarenhet av att springa i terräng på stigar och den fysiska förmågan att genomföra tävlingen.


Deltagarkuvert

Deltagarkuvert med nummerlapp och hämtas i tävlingsexpeditionen vid arenan på tävlingsdagen eller hos Stadium (fredag 9 aug kl 10:00-18:00). Nummerlapp ska bäras väl synlig på bröstet.


Dusch

Fri dusch i Friskis och Svettis lokaler på Slaggatan 21.


Toaletter

Toaletter finns i anslutning till tävlingsexpeditionen. Toaletter finns även i målområdet.


Överdragskläder

Vid tävlingsexpeditionen finns möjlighet att lämna överdragskläder under loppet. Dina kläder fraktas till målet av arrangören, men all förvaring sker på egen risk och arrangören tar inget ansvar för förlorade värdesaker. Alla väskor ska märkas innan de lämnas in för transport till målet.


Terrängbeskrivning

Långa banan: Banans inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogstigar. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.


Priser

Alla fullföljande i loppet får en målgåva. Prisutdelning med hederspriser för tävlingsklasser samt utlottningspriser till alla som kommer i mål. Prisutdelning sker vid målet ca kl 16:30. Utlottade priser anslås vid målet och hämtas ut i anslutning till sekretariatet vid målet.


Anmälan

Anmälningsavgifter 21,0 km
11,7 km
7 dec 2018 - 31 jan 2019
280:- 245:-
1 februari - 31 mars
330:- 280:-
1 april - 30 juni
360:- 315:-
1 juli - 7 augusti
400:- 350:-
10 augusti, på plats
450:- 400:-

I anmälningsavgiften ingår:

 • Energi- och vätskestationer

 • Elektronisk tidtagning

 • Nummerlapp

 • Transport av överdragskläder från start till mål

 • Dusch hos Friskis och Svettis

 • Minnesmedalj

I mån av plats går det bra att anmäla sig fram till 1h före start.

Observera att deltagande sker på egen risk.


Ändring av anmälan

Namnbyte och/eller klassbyte kan göras mot en avgift på 100 kr. Kontakta vårt kansli på mail kansli@falusim.se vid frågor.


Middagsbuffé

Avnjut en god middagsbuffé efter målgång tillsammans med deltagare, kamrater eller familjen. Middagsbuffén innehåller varmrätt (vegetariskt alternativ finns) med dricka, efterrätt och kaffe/te. Middagsbuffén kostar 150kr och bokas i samband med anmälan.


Deltagartak

För att kunna säkerställa högsta kvalitet på arrangemanget, begränsar vi deltagarantalet till 1000 personer i 2019 års lopp.


Tidtagning

Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås efter stämpling då mållinjen passeras. Tidtagninschip kommer att användas som officiell tidtagning. Mellantider fås när deltagare passerar tidtagningszoner längs banan.

Officiell resultatlista presenteras på hemsidan efter målgång.


Betalning

Betalning sker med kort i samband med anmälan. Din anmälan är definitiv och ej återbetalningsbar. Vi rekommenderar därför att du tecknar Folksams försäkring Startklar för att kunna få pengar tillbaka vid eventuell sjukdom eller skada. Försäkringen gäller för ett obegränsat antal motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden.


Lidingöloppet on tour

Stora Stöten Run är ett officiellt seedningslopp till Lidingöloppet och ingår trailserien Lidingöloppet on Tour. Mer information om detta hittar du här.


Personuppgifter

Genom din anmälan godkänner du att ditt namn, hemort, förening/företag, startnummer, ålder, bilder från loppet, starttid och måltid publiceras på internet och i andra medier.


Energistationer

Vid Stora Stöten Runs energistationer finns frukt, sportdryck, vatten. Väl i mål serveras vatten, kaffe, bullar, frukt och sportdryck.


Maxtid

Vid vätskestationen vid Stångtjärn ska deltagare passerat inom 3h. Därefter får man inte fortsätta loppet. Målet stänger kl 18:00. Detta med anledning av deltagarens egen säkerhet, och är säkra på att nästa år, då fixar du det! 


Publik

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet samt vid Puttbo är säkra publikplatser där man ser bra. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.


Arrangörer

Falu Simsällskap, Lugnetvägen 7, 791 31 Falun. Organisationsnummer: 883200-5733.

OK Kåre, Sjulsarvet 100 , 79191 Falun Organsationsnummer:  883200-9503

stora stöten run

Regler

·       Loppet går genom unik världsarvsmiljö. Som löpare ansvarar du för att ditt skräp i form av papper, flaskor mm. tas med tillbaka eller slängs i soppåsar vid energistationerna. Inget skräp får slängas efter banan.

·       Vid ev olycka eller sjukdomsfall är du som medtävlande skyldig att på bästa möjliga vis hjälpa den/de skadade eller sjuka.

·       Om du bryter loppet, måste du meddela det till personal i målet eller till funktionär utefter banan.

·       Alla deltagare måste vara medvetna om riskerna vid tävlingar i denna typ av miljö och vara väl förberedda. Stora Stöten Run är ett traillopp som innehåller olika typer av underlag. Kom ihåg att du deltar på egen risk! Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.

·       Regelverket följs upp av utsedd jury. Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen. Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag. Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)

·       Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.

·       Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

STora stöten Run

FAQ

HUR LÅNGT ÄR STORA STÖTEN RUN?

Långa banan är 21,0 km lång.
Korta banan är 11,7 km lång.

VART KAN MAN PARKERA?

I anslutning till tävlingsstarten vid Falu Gruva finns det en stor parkering. Parkeringsavgiften är 20kr. Från gruvan är det gångavstånd (1km) ner till målet. I anslutning till målet går det bra att använda parkeringsplatser i central Falun, se http://falup.se/parking/ för mer information.

FÅR TÄVLA I ETT LAG?

Nej, alla deltagare tävlar individuellt.

HUR MÅNGA VÄTSKEKONTROLLER FINNS DET?

Det finns fyra vätskekontroller på långa banan plus att det finns vätska vid start och målgång. Korta banan har två vätskestationer.

HUR ÄR LÖPTERRÄNGEN?

Långa banan: Terrängens inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogstigar. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

HUR HITTAR MAN RUNT BANAN?

Banan är snitslad från start till mål samt utmärkt med skyltar i vägskäl och korsningar. Funktionärer finns utplacerade vid vägövergångar och kritiska sektioner. Det är deltagarens ansvar att följa snitslad bana.

I VILKA KLASSER KAN MAN TÄVLA?

Tävlingen sker i sex klasser, tävlingsklass för dam och herr samt motionsklass inom såväl långa som korta bana.

VAD SKA MAN HA FÖR SKOR PÅ SIG?

Vi rekommenderar terrängskor då det förkommer mycket löpning på stigar och mindre skogsvägar. .

HUR UPPRÄTTHÅLLS SÄKERHETEN UNDER LOPPET?

Vårt säkerhetsteam innehåller sjukvårdsutbildad personal. Landstinget Dalarna ambulanspersonal är förvarnade och har nödvändiga kartor ör att hitta ut i terrängen om olyckan skulle vara framme.

SOM PUBLIK, VARIFRÅN SER MAN TÄVLINGARNA BÄST?

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet samt vid Puttbo är säkra publikplatser där man ser bra. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.

SKER STORA STÖTEN RUN PÅ EGEN RISK?

Ja.

ÄR MAN FÖRSÄKRAD UNDER STORA STÖTEN RUN GENOM ARRANGÖRENS FÖRSORG?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu

FÅR MAN TILLBAKA STARTAVGIFTEN VID SJUKDOM?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu.

KAN MAN GÖRA ÄNDRINGAR I SIN ANMÄLAN?

Ja. Anmälan till Stora Stöten Run är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annan deltagare. Ändringar kan mot en kostnad på 100kr göras.

KOMMER DET FINNAS SJUKVÅRD ATT TILLGÅ?

Ja, det kommer finnas sjukvårdspersonal både längs banan och vid målgång.

ÄR MAN SKYLDIG ATT STANNA OCH HJÄLPA EN MEDTÄVLANDE I NÖD?

Ja, som deltagare ansvarar du att hjälpa dina medtävlare vid olycka.

VART BOKAR JAG BOENDE FÖR HELGEN?

Ta kontakt med Scandic Hotell Lugnet, Gruvorten B&B  eller Visit Södra Dalarna för olika boendealternativ.