VÄLKOMMEN TILL STORA STÖTEN RUN

Stora Stöten Run kan skryta med att banan till stor del är formad av mänsklig kraft. Vattnet har alltid varit viktigt för Falu Gruva. Stigar, vägar, sjöar, dammar, kanaler och diken har genom århundradena grävts fram. Utefter banan kommer deltagarna springa förbi medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Allt en viktig del av Världsarvet Falun. Här erbjuds deltagarna en historisk upplevelse som går flera hundra år tillbaka i tiden.

BANSTRÄCKNING & KLASSER

Stora Stöten Run erbjuder två bansträckningar. Den långa banan mäter 21,2 km. Den korta banan mäter ca 12,3 km.

I Stora Stöten Run kan du välja mellan att delta i motionsklass eller i tävlingsklass för damer respektive herrar.

STORA STÖTEN

Vid midsommar 1687 började det låta olycksbådande i Falu Gruva och den 25 juni samma år inträffade det största raset någonsin i svensk gruvhistoria. De tidigare dagöppningarna Blankstöten, Bondestöten och Skeppsstöten störtade samman. Resultatet blev Stora Stöten med ett djup på 100 meter och rasmassor ner till 300 meters djup. Ryktet om händelsen spreds snabbt och blev mycket omtalat. Inte bara på grund av storleken på raset utan även för att ingen människa omkom.

Viktiga hålltider

FREDAG 9 AUGUSTI

Kl 12:00-18:00 Startbevis kan hämtas ut hos Stadium Falun, Holmgatan 20. Ta med legitimation!

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Kl. 10:30-11:45 Startbevis kan hämtas ut vid Falu Gruva.

Kl. 10:30-11:45 Efteranmälan öppen

Kl. 12:30 Sista tid för inträde i startfållan, Korta banan

Kl. 12:45 Start Stora Stöten Run, Korta Banan, Gruvplanen

Kl. 12:50 Sista tid för inträde i startfållan, Långa banan

Kl. 13:05 Start Stora Stöten Run, Långa banan, Gruvplanen

PM - all tävlingsinfo

 
 
 

Datum

Lördag 10 augusti 2019


Klasser

 • Tävling Herrar 21,2 km

 • Tävling Damer 21,2 km

 • Motion 21,2 km

 • Tävling Herrar 12,3 km

 • Tävling Damer 12,3 km

 • Motion 12,3 km


Startplats

Starten är placerad vid Falu Gruva, GPS-position: N 60.36.070,  E 15.36.994


Parkering

Vid Falu Gruvan finns parkeringsytor i direkt anslutning till tävlingsstarten.

OBS! Parkeringsbiljett kostar 20 kr och löses i befintliga parkeringsautomater eller via swish till nummer 1236678486 - ange bilens registreringsnummer.

Från Falu Gruva är det ca 1km till målplatsen vid Medborgarplatsen. Parkering i anslutning till mål finns också, se Falu P.se


Start

Gemensam start sker klassvis på gruvplanen framför Falu Gruvmuseum. Första start är kl 12:45 för korta banan och kl 13:05 för långa banan.


Mål

Målet är placerat i centrala Falun vid Restaurang Kopparhatten, Stigaregatan 2. Målet stänger kl 18:00


Tävlingsexpedition

Tävlingsexpeditionen är vid Falu Gruvas Konferenscenter. Öppettider: lördag 10 augusti kl 10.00-13:30. Frågor innan dess hänvisas till Falu Simsällskaps kansli, se under Kontakt.


Utrustning

All utrustning som deltagare ställer upp med på startlinjen skall medföras längs hela banan till mål, avvikelse leder till diskvalifikation. Skräp ska kastas i avsedda soppåsar vid vätskestationerna.

Obligatorisk utrustning: Varje tävlande skall medföra: nummerlapp (tillhandahålls av arrangören) som under hela loppet ska bäras synlig framifrån och ytterst på kroppen, samt tidtagningschip placerat runt fotleden.

Rekommenderad utrustning: Löparskor med sula för varierad terräng, extra vätskebehållare (vid varmt väder).


Tävlande

Deltagaren ska under tävlingsåret uppnå en ålder av minst 12 år. I målsmans sällskap tillåter vi yngre barn att deltaga. Den tävlande skall ha erfarenhet av att springa i terräng på stigar och den fysiska förmågan att genomföra tävlingen. Den tävlande deltar på egen risk.


Deltagarkuvert

Deltagarkuvert/startbevis med nummerlapp och tidtagningsenhet hämtas i tävlingsexpeditionen vid arenan på tävlingsdagen eller hos Stadium (fredag 9 aug kl 12:00-18:00). Nummerlapp ska bäras väl synlig på bröstet.


Startfålla

Alla deltagare ska checka in i startfållan innan man går in i startfållan. Incheckningen sker i anslutning till startfållan vid gruvplanen. Den stänger kl 12:30 för korta banan och kl 12:50 för långa banan.

Det finns tre olika startfållor att tillgå. Deltagaren väljer själv vilken fålla som passar bäst:

Lunka – för dig som vill ta det i lugnt

Löp – för dig som vill springa lagom fort

Kuta – för dig som vill springa fort


Friskis och Svettis uppvärmning ansvarar för uppvärmningen. Observera att det är två tider för uppvärmningar. Uppvärmning för korta banan sker kl 12:35. Uppvärmning för långa banan sker kl 12:55

Uppvärmning


Dusch, ombyte & toaletter

I anslutning till parkeringsområdet vid Falu Gruva finns toaletter/bajamajor. Två ombytestält finns i anslutning till sekretariatet vid Falu Gruva.

Dusch/ombyte efter målgång sker i Friskis och Svettis lokal på Slaggatan 21, följ snitsling från målområdet. Toalettvagn finns även vid målet.


Överdragskläder

Överdragskläder som ska transporteras till mål skall märkas och läggas i avsedd släpkärra för ombyteskläder/väska. Alla väskor ska märkas med avsedd färgad etikett som finns att få vid släpvagnen. Skriv ditt startnummer den färgade etiketten. Släpkärra står i närheten av sekretariatet.

Orange - Långa banan

Blå - Korta banan


Terrängbeskrivning

Långa banan: Banans inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogstigar. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.


Banmarkering

Hela banan är märkt med rödvit snitsel samt markering för vandringleden Vattnets väg eller skyltar med Stora Stöten Run-loggan.

Vattnets väg-markering

Vattnets väg-markering

Stora Stöten Run-loggan

Stora Stöten Run-loggan

Vid otydliga korsningar är markeringen förstärkt med vägvisande skyltar. Vid vägpassager över trafikerade bilvägar måste stor försiktighet iakttas. Funktionärer finns utplacerade vid de mest trafikerade övergångarna. Observera att funktionärer inte har rätt att stoppa trafiken. Du som tävlande ansvar för din egen säkerhet. För detaljerad beskrivning av banan se under Bansträckning.


Priser

Alla deltagare som fullföljer loppet får en medalj i samband med målgång.

Prisutdelning kommer också att ske vid Medborgarplatsen i anslutning till målet. De tre främsta i respektive tävlingsklass på den långa och korta banan får hederspriser. Prisutdelning för korta banans tävlingsklasser sker ca kl 14:45 eller så snart tredje person i respektive klass gått i mål. Prisutdelning för långa banans klasser sker ca kl 16:30.

I motionsklasserna kommer priser att lottas ut bland de deltagare som går i mål. Utlottade priser anslås vid målet och hämtas i Stora Enso-tältet.


Utefter banan finns ett antal kassar/ryggsäckar utplacerade. De innehåller gåvor från våra sponsorer Coop och Stora Enso. Ta med kassen/ryggsäcken in i mål och den blir din! Endast en kasse/ryggsäck per deltagare. Det är tillåtet att byta kasse/ryggsäck om du finner innehållet mer attraktivt i någon annan kasse/ryggsäck efter vägen.

Take-away gåvor utefter banan


Anmälan

Anmälningsavgifter 21,2 km
12,3 km
7 dec 2018 - 31 jan 2019
280:- 245:-
1 februari - 31 mars
330:- 280:-
1 april - 30 juni
360:- 315:-
1 juli - 7 augusti
400:- 350:-
10 augusti, på plats
450:- 400:-

I anmälningsavgiften ingår:

 • Energi- och vätskestationer

 • Elektronisk tidtagning

 • Nummerlapp

 • Transport av överdragskläder från start till mål

 • Dusch hos Friskis och Svettis

 • Minnesmedalj

I mån av plats går det bra att anmäla sig fram till 1h före start.

Observera att deltagande sker på egen risk.


Ändring av anmälan

Namnbyte och/eller klassbyte kan göras mot en avgift på 100 kr. Kontakta vårt kansli på mail kansli@falusim.se vid frågor.


Middagsbuffé

Avnjut en god middagsbuffé efter målgång tillsammans med deltagare, kamrater eller familjen. Middagsbuffén innehåller varmrätt (vegetariskt alternativ finns) med dricka, efterrätt och kaffe/te. Middagsbuffén kostar 150kr och bokas i samband med anmälan.


Deltagartak

För att kunna säkerställa högsta kvalitet på arrangemanget, begränsar vi deltagarantalet till 1000 personer i 2019 års lopp.


Tidtagning & chechpoints

Vi kommer använda oss av EMITs tidtagninssystem. Ett chip erhålls vid uthämtning av nummerlapp och ska fästas runt fotleden. Tidtagningschip ska återlämnas efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras med 700kr.

Utefter banan finns fyra checkpoints. Deltagarna ska passera vid samtliga checkpoints som finns längs banan. Splittider fås online så snart en deltagare passerat vid en checkpoint. Checkpoints är i anslutning till vätskestationerna i Lilltorpet, Glamsarvet samt Kålgården. Loppet har en spärrtid på 5:30 timmar, av säkerhetsskäl. Vätskestationen vid Stångtjärn måste passeras innan 3h.

Officiell resultatlista presenteras på hemsidan efter målgång.


Betalning

Betalning sker med kort i samband med anmälan. Din anmälan är definitiv och ej återbetalningsbar. Vi rekommenderar därför att du tecknar Svedeas försäkring Startklar för att kunna få pengar tillbaka vid eventuell sjukdom eller skada. Försäkringen gäller för ett obegränsat antal motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden.


Lidingöloppet on tour

Stora Stöten Run är ett officiellt seedningslopp till Lidingöloppet och ingår trailserien Lidingöloppet on Tour. Mer information om detta hittar du här.


Personuppgifter

Genom din anmälan godkänner du att ditt namn, hemort, förening/företag, startnummer, ålder, bilder från loppet, starttid och måltid publiceras på internet och i andra medier.


Energistationer

Det finns vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas vid varmt väder att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid vätskestation kan egen flaska fyllas med vatten/sportdryck. Vid vätskestationerna finns det vatten, Coca Cola, sportdryck (Enervit), frukt.


Maxtid

Vid vätskestationen vid Stångtjärn ska deltagare passerat inom 3h. Därefter får man inte fortsätta loppet. Målet stänger kl 18:00. Detta med anledning av deltagarens egen säkerhet, och är säkra på att nästa år, då fixar du det! 


Publik

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet samt vid Puttbo är säkra publikplatser där man ser bra. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.


Arrangörer

Falu Simsällskap, Lugnetvägen 7, 791 31 Falun. Organisationsnummer: 883200-5733.

OK Kåre, Sjulsarvet 100 , 79191 Falun Organsationsnummer:  883200-9503

stora stöten run

Regler

·       Loppet går genom unik världsarvsmiljö. Som löpare ansvarar du för att ditt skräp i form av papper, flaskor mm. tas med tillbaka eller slängs i soppåsar vid energistationerna. Inget skräp får slängas efter banan.

·       Vid ev olycka eller sjukdomsfall är du som medtävlande skyldig att på bästa möjliga vis hjälpa den/de skadade eller sjuka.

·       Om du bryter loppet, måste du meddela det till personal i målet eller till funktionär utefter banan.

·       Alla deltagare måste vara medvetna om riskerna vid tävlingar i denna typ av miljö och vara väl förberedda. Stora Stöten Run är ett traillopp som innehåller olika typer av underlag. Kom ihåg att du deltar på egen risk! Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.

·       Regelverket följs upp av utsedd jury. Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisationen. Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag. Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)

·       Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.

·       Genom att betala in startavgiften har de tävlande accepterat tävlingsreglerna.

STora stöten Run

FAQ

HUR LÅNGT ÄR STORA STÖTEN RUN?

Långa banan är 21,2 km lång.
Korta banan är 12,3 km lång.

VART KAN MAN PARKERA?

I anslutning till tävlingsstarten vid Falu Gruva finns det en stor parkering. Parkeringsavgiften är 20kr. Från gruvan är det gångavstånd (1km) ner till målet. I anslutning till målet går det bra att använda parkeringsplatser i central Falun, se http://falup.se/parking/ för mer information.

FÅR TÄVLA I ETT LAG?

Nej, alla deltagare tävlar individuellt.

HUR MÅNGA VÄTSKEKONTROLLER FINNS DET?

Det finns fyra vätskekontroller på långa banan plus att det finns vätska vid start och målgång. Korta banan har två vätskestationer.

HUR ÄR LÖPTERRÄNGEN?

Långa banan: Terrängens inledning mycket kuperad. Löpsträckorna är inte särskilt tekniska förutom rötter och en del sten. Man kommer att springa på både asfalt, grus, gräs, terrängspår, naturstig och vandringsled. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

Korta banan: Underlaget är mestadels fin grusväg och skogstigar. Andra delen av banan innehåller mycket nedförslöpning. Banan avslutas med asfaltslöpning.

HUR HITTAR MAN RUNT BANAN?

Banan är snitslad från start till mål samt utmärkt med skyltar i vägskäl och korsningar. Funktionärer finns utplacerade vid vägövergångar och kritiska sektioner. Det är deltagarens ansvar att följa snitslad bana.

I VILKA KLASSER KAN MAN TÄVLA?

Tävlingen sker i sex klasser, tävlingsklass för dam och herr samt motionsklass inom såväl långa som korta bana.

VAD SKA MAN HA FÖR SKOR PÅ SIG?

Vi rekommenderar terrängskor då det förkommer mycket löpning på stigar och mindre skogsvägar. .

HUR UPPRÄTTHÅLLS SÄKERHETEN UNDER LOPPET?

Vårt säkerhetsteam innehåller sjukvårdsutbildad personal. Landstinget Dalarna ambulanspersonal är förvarnade och har nödvändiga kartor ör att hitta ut i terrängen om olyckan skulle vara framme.

SOM PUBLIK, VARIFRÅN SER MAN TÄVLINGARNA BÄST?

Starten vid Falu Gruva, där kan man se deltagarna slingra sig upp ur Stora Stöten. Vid Lilltorpet samt vid Puttbo är säkra publikplatser där man ser bra. Även Stångstjärn är ett bra publikställe. Vid målet längs med Faluån och Kopparhatten kan man gå med deltagarna de sista 400m mot målet.

SKER STORA STÖTEN RUN PÅ EGEN RISK?

Ja.

ÄR MAN FÖRSÄKRAD UNDER STORA STÖTEN RUN GENOM ARRANGÖRENS FÖRSORG?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu

FÅR MAN TILLBAKA STARTAVGIFTEN VID SJUKDOM?

Nej. Vi rekommenderar att man tecknar sig för Startklar försäkring, www.startklar.nu.

KAN MAN GÖRA ÄNDRINGAR I SIN ANMÄLAN?

Ja. Anmälan till Stora Stöten Run är bindande. Vid sjukdom eller skada som renderar återbud återbetalas ingen startavgift. Däremot kan man överlåta anmälan till annan deltagare. Ändringar kan mot en kostnad på 100kr göras.

KOMMER DET FINNAS SJUKVÅRD ATT TILLGÅ?

Ja, det kommer finnas sjukvårdspersonal både längs banan och vid målgång.

ÄR MAN SKYLDIG ATT STANNA OCH HJÄLPA EN MEDTÄVLANDE I NÖD?

Ja, som deltagare ansvarar du att hjälpa dina medtävlare vid olycka.

VART BOKAR JAG BOENDE FÖR HELGEN?

Ta kontakt med Scandic Hotell Lugnet, Gruvorten B&B  eller Visit Södra Dalarna för olika boendealternativ.