Byte av tidtagningssystem - EMIT

Efter noga övervägande har vi valt att byta tidtagningssystem från tidigare SportIdent till Emit. EmiTag-systemet innebär at varje löpare får ett chip att fästa kring fotleden, och behöver således inte bekymra sig om att "stämpla" vid olika checkpoints. 

Alla deltagare (även ni som uppgett ett SportIdent-nummer vid anmälan) kommer få en Emit-enhet i ert deltagarkuvert.

emit.png