bansträckning

Stora Stöten Run erbjuder två bansträckningar. Den långa banan mäter 21,2 km. Den korta banan mäter ca 12,3 km.

Stora Stöten Run kan skryta med att banan till stor del är formad av mänsklig kraft. Vattnet har alltid varit viktigt för Falu Gruva. Stigar, vägar, sjöar, dammar, kanaler och diken har genom århundradena grävts fram. Utefter banan kommer deltagarna springa förbi medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Allt en viktig del av Världsarvet Falun. Här erbjuds deltagarna en historisk upplevelse som går flera hundra år tillbaka i tiden.

Långa banan halvmaraton 21,2 km

Starten sker vid Gruvplan framför gruvmuseet vid Falu Gruva. Loppet inleds med en lång stigning upp mot sjön Vällan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Den första halvan av loppet innehåller några rejäla stigningar och däremellan fin stiglöpning böljande terräng. Underlaget varierar mellan grusvägar och skogsstigar. Några kortare passager går även över stora högar av slaggsten, en rest från forna tiders gruvdrift. Andra halvan av banan innehåller mycket nedförslöpning. Underlaget får mer inslag och stadmiljö med cykel och gångvägar som leder deltagarna längs med Faluån vidare ner mot målet i centrala Falun. Banan kommer att vara välmarkerad och skyltad.

Långa banan innehåller 5 vätskestationer.

Frånsett rötter och andra typiska skogsinslag är inte löpningen att betrakta som speciellt teknisk eller svår.

BANPROFIL - LÅNGA BANAN

banprofil.png

Korta banan 12,3 km

Starten sker vid Gruvplan framför gruvmuseet vid Falu Gruva. Loppet inleds med en lång stigning upp mot sjön Vällan. Banan för sedan deltagarna vidare längs vandringsleden Vattnets Väg. Den första halvan av loppet innehåller några rejäla stigningar och däremellan fin terränglöpning på tilltalande stigar i böljande terräng. Underlaget varierar mellan grusvägar och skogsstigar. Några kortare passager går även över stora högar av slaggsten. En rest från forna tiders gruvdrift. Andra halvan av banan innehåller mycket nedförslöpning både på stigar och senare även typisk stadmiljö med cykel och gångvägar som leder deltagarna längs med Faluån vidare ner mot målet i centrala Falun. Korta banan innehåller 2 vätskestationer. 

BANPROFIL - KORTA BANAN 

Skärmavbild 2018-11-22 kl. 17.27.01.png